Ventilasjonsrens

Et ventilasjonssystem krever regelmessig vedlikehold, om det er i enebolig, leilighet, næringsbygg eller offentlige bygninger. Et rent ventilasjonssystem vil gi et mer effektivt anlegg, ikke bare i form av økt luftkvalitet, men også lavere strømregninger, samt redusere brannfare. For å utføre en ventilasjonsrens trenger vi kun å ha tilgang på avtrekkskanaler og viftehus/aggregat.

Miljøvennlig rensing uten bruk av kjemikalier. Vi bruker kun de beste metodene for kanalrensing av kanaler og vifter som er tilpasset kundens system. Mekanisk rensing med spesialtilpassede roterende børster under kontrollert avtrekk. Dette betyr at rensingen kan utføres på en miljøvennlig måte uten bruk av kjemikalier eller andre løsemidler. Basert på de funn vi gjør på vår befaring kan vi gi tilpasset framgangsmåte som vil gi det mest optimale resultatet for våre kunder.

Helse. Ifølge forskningsrapporter viser det seg at det er en direkte sammenheng mellom dårlig ventilasjon, hodepine, astma, allergier, hjerteproblemer og lungesykdom. Med tanke på at vi oppholder oss 90% av tiden innendørs, så er inneklimaet helt avgjørende for en god helse. Ventilasjonsanlegg som ikke rengjøres jevnlig klarer ikke å levere riktig luftutskiftning som er tilpasset boligen. Dette fører til for mye co2 i luften som kan gjøre deg trøtt og sliten.
 

Redusert brannfare. Dårlig vedlikehold på ventilasjon kan utgjøre en brannfare. Mange loftsvifter står på tørre loft og er i aktivitet døgnet rundt året rundt. Det kan gå varmgang i disse pga. opphopning av smuss og en brann kan utvikle seg. Ventilasjonsaggregat som ikke vedlikeholdes jevnlig og bytte av filter kan også begynne å brenne pga. overoppheting.

Spar Energi. Byggforsk har gjort beregninger som viser hvor mye varmetap utgjør av energiforbruket i Norge. Beregningene viser et tap på nesten 5%. Det er mulig å redusere tapet av energi med ca. 75% ved å opprettholde en balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestill gratis befaring av ditt ventilasjonsanlegg.